Tìm Bác sĩ

Khoa Xét Nghiệm

Nhân sự:         GS.TS PHẠM ĐÌNH LỰU

                         BS. NGUYỄN THỊ THÙY NINH