Tìm Bác sĩ

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn
positions: CƠ XƯƠNG KHỚP
treatments: CƠ XUONG KHỚP
degree: Bác sĩ
office: 502 - 504 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Tp.HCM
workingdays: Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7