Tìm Bác sĩ

BS Nguyễn Hải Ngọc Khanh

BS Nguyễn Hải Ngọc Khanh
positions: BS DA LIỄU
degree: Bác Sĩ
office: 502 - 504 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Tp.HCM
workingdays: Thứ 2