Tìm Bác sĩ

Bs Nguyễn Lệ Huyền

Bs Nguyễn Lệ Huyền

Bs Nguyễn Lệ Huyền là bác sĩ chuyên khoa Nhi,  có chuyên môn cao tại phòng khám đa khoa An Phúc.

departments: Nhi Khoa
positions: NHI KHOA