Tìm Bác sĩ

Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường (MRI) để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước nhằm cung cấp những thông tin lâm sàng cho bác sĩ. Các kết quả hình ảnh này sẽ giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác hơn.

Chuyên khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh của Phòng khám đa khoa An Phúc thực hiện các khảo sát chẩn đoán hình ảnh X-quang, siêu âm đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân và bác sĩ điều trị. IMG_2740